logo pamak3

Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά


Με 30 και πλέον χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, στοχεύουμε να προσφέρουμε στους σπουδαστές μας, σωστή γνώση και κατάλληλα εφόδια, για να αντιμετωπίσουν με αυτοπεποίθηση και επιτυχία τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του κοινωνικού, ακαδημαϊκού και εργασιακού περιβάλλοντος.
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπακυρίτση προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που καλύπτουν κάθε ανάγκη και κάθε ηλικία, και στοχεύουν στη γλωσσική επάρκεια. Έπειτα από εξειδικευμένη προετοιμασία, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις ανάλογες εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
Η διδακτέα ύλη πορεύεται σύμφωνα με τις εξελίξεις της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, προσαρμοσμένη στην ηλικία των σπουδαστών, και πλαισιώνεται από οπτικοακουστικά μέσα που μετατρέπουν την μάθηση σε ευχάριστη δραστηριότητα. Διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκπαιδευτικά παιχνίδια και βίντεο, θεματικές κατασκευές και διαπολιτισμικά περιοδικά, αποτελούν τα βασικά εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα τμήματα είναι ολιγομελή και ομοιογενή, τόσο ως προς την ηλικία των σπουδαστών που τα παρακολουθούν, όσο και ως προς το επίπεδο των γνώσεων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των μαθημάτων. Για όλες τις γλώσσες υποστηρίζονται τμήματα ενηλίκων που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο σε επίπεδο θεματολογίας, όσο και σε επίπεδο εβδομαδιαίου προγράμματος, καθώς προσφέρεται ευελιξία ως προς τις ημέρες και ώρες παρακολούθησης των μαθημάτων.
Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους καθηγητές, πράγμα που αποτελεί εγγύηση τόσο για την επιτυχία στις εξετάσεις, όσο και για την επαφή με τον πολιτισμό και τη κουλτούρα της ξένης γλώσσας. Η ενημέρωση και επιμόρφωση των καθηγητών είναι συνεχής, όπως η επίβλεψη και καθοδήγηση τους από τη Διεύθυνση των Κέντρων.

 

Αγγλική Γλώσσα


smaia-vagglikaΗ αγγλική γλώσσα, αν και έλκει τις ρίζες από την Αγγλία, αποτελεί μητρική γλώσσα για περισσότερους από 400.000.000 ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο, και απαριθμεί τους περισσότερους ομιλητές, έστω και σε βασικό επίπεδο γνώσης. Είναι η ευρύτερα ομιλούμενη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 51% των ευρωπαίων πολιτών την ομιλούν είτε ως μητρική, είτε ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Είναι η πρώτη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσημη γλώσσα και γλώσσα εργασίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.
Η εξάπλωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τον 16ο έως τον 20ο αιώνα, σε συνδυασμό με την μεταγενέστερη ανάδειξη των ΗΠΑ σε υπερδύναμη, επέβαλε τη διάδοση και την αναγνώριση της αγγλικής γλώσσας σε παγκόσμιο επίπεδο, και τελικά, την ανάδειξή της σε πρώτη παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται ως lingua franca στη διεθνή διπλωματία, στην πολιτική, στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο.
Στις μέρες μας, η σωστή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας κρίνεται ως επιτακτική, για την εύρεση εργασίας, για την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, για την αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, για την καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας, για την επικοινωνία με διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις, και για την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων σε τομείς προσωπικού ενδιαφέροντος.


Τμήματα που λειτουργούν:

Pre Junior Classes
A-B Junior Classes
A,B,C,D,E Senior Classes
Proficiency Classes
Τμήματα Ενηλίκων
Τμήματα IELTS και TOEFL

 

 

 

 Γερμανική Γλώσσα

germanΤα Γερμανικά είναι η γλώσσα του Πολιτισμού, του Goethe, του Nietzsche , του Mozart, του Beethoven, του Freud και του Einstein. Η Γερμανία αποτελεί ίσως την πιο σημαντική και δυνατή χώρα της Ευρώπης στον πνευματικό, πολιτισμικό και οικονομικό τομέα. Είναι η γλώσσα της Επιστήμης, καθώς οι περισσότεροι επιστήμονες έχουν σπουδάσει σε χώρες όπου ομιλούνται τα Γερμανικά και αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα σε τομείς όπως, χημεία, φυσική και μηχανική. Εξάλλου, 18% όλων των βιβλίων σε όλους τους τομείς, παγκοσμίως, είναι γραμμένα στα Γερμανικά.

Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη χώρα εξαγωγών. Επίσης, πολλές διεθνείς εταιρείες όπως Daimler- Chrysler, BASF, Bayer, BMW, Siemens και Volkswagen που έχουν την έδρα τους στη Γερμανία , ανοίγουν θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα σε όλον τον κόσμο. Έτσι, λοιπόν, αν κάποιος επιθυμεί να σπουδάσει σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στη Γερμανία και να δώσει ώθηση στην καριέρα του τα γερμανικά αποτελούν απαραίτητο εργαλείο.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για όλα τα επίπεδα πιστοποίησης των γερμανικών και εγγυόμαστε την επιτυχία στην απόκτηση των ανάλογων πτυχίων.


Goethe Institut

ZERTIFIKAT B1
ZERTIFIKAT B2
ZERTIFIKAT C1
KLEINES C2
GROSSES C2+


Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Α1, Β1, Β2, Γ1

 

Γαλική Γλώσσα

FRANC