Τα συγκεκριμένα τμήματα, απευθύνονται στους σπουδαστές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση των πτυχίων CPE (Proficiency) του Αγγλικού Πανεπιστημίου Cambridge και ECPE του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Michigan, ή και άλλων ισότιμων, εξίσου αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας όπως το EDI, το TIE, το MSU καθώς και το Κρατικό.

Στόχος των τμημάτων Proficiency, είναι η βέλτιστη προετοιμασία των σπουδαστών για τις εξετάσεις των πτυχίων.